1. 1. 2018

Přejeme všem dobrý rok 2018!

8. 11. 2012

Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.

Diagnostický průzkum Jádrové odvrty Mostní závěr Stalagnát

Mostní a silniční realizuje diagnostický průzkum konstrukcí, především silničních a dálničních mostů. V rámci průzkumu provádíme vizuální prohlídky konstrukcí, stanovení základních chemických vlastností betonu a zjišťování jeho kvality, jádrové odvrty, stanovení pevnosti odtrhovou zkouškou, zjištění množství a polohy výztuže v železobetonových konstrukcích, zjištění stavu předpínací výztuže a realizujeme také speciální průzkumy (videoprůzkumy, potápěčské průzkumy).

 

Diagnostický průzkum se realizuje pro ověření stávajícího stavu konstrukcí (mostu, stavby, vodního díla, apod.), na jehož základě je následně možno rozhodnout o případné opravě této konstrukce.

V rámci diagnostického průzkumu provádíme:

 • Vizuální prohlídky konstrukcí
  Prohlídky včetně fotodokumentace s nutným popisem poruch a eventuelní zjištění jejich příčin.
 • Stanovení základních chemických vlastností betonu
  Stanovení především pH a množství vodorozpustných chloridových iontů.
 • Zjišťování kvality betonu
  Zjištění kvality betonu sklerometricky s upřesněním na jádrových vývrtech.
 • Stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev
  Stanovení pevnosti v tahu pomocí odtrhové zkoušky.
 • Zjištění množství a polohy výztuže v ŽB konstrukcích
  Zjištění množství a polohy výztuže v železobetonových konstrukcích elektromagnetickou indukční metodou, eventuelně zajištění průzkumu radiologicky.
 • Speciální jádrové vrty
 • Zjištění stavu předpínací výztuže
 • Speciální videoprůzkumy
  Videoprůzkumy v obtížně přístupných místech konstrukcí, například průzkum stavu mostních závěrů.
 • Potápěčský průzkum
  Průzkum konstrukcí pod hladinou vody.

Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103

© 2009 Mostní a silniční, s.r.o.
grafika: Kreatura
kód webu: Ján Kubek
validace: W3C