1. 1. 2018

Přejeme všem dobrý rok 2018!

8. 11. 2012

Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.

Podpěrné systémy Podpěrný systém

Mostní a silniční navrhuje a realizuje dočasné podpěrné systémy konstrukcí, především silničních mostů. Vysoké nároky klademe na bezpečnost, mobilitu, snadnou manipulaci a efektivitu při zachování příznivého poměru zatížitelnosti vůči hmotnosti podpěrných komponentů.

 

V rámci bezpečného zatížení mostních konstrukcí nadměrnými soupravami je někdy nezbytné danou konstrukci provizorně podepřít. Náš systém provizorního podepření sestává ze svařenců vysoké prostorové tuhosti, jenž je mezi podpíranou nosnou konstrukcí mostu a zpevněný podklad aktivován pomocí hydraulických plochých válců.

Výhody našeho systému:

  • skladebný systém (několik modulových řad od půl do dvou metrů),
  • mobilita (díky své skladebnosti lze transportovat od vozíku po kamion),
  • variabilita (modulové řady jsou vzájemně konvertibilní),
  • příznivý poměr zatížitelnost/hmotnost,
  • snadná manipulace (pod mosty bývá prostoru dost, horší je se tam vůbec dostat!),
  • ověření účinnosti (snímáním tlaku v hydraulickém okruhu lehce zjistíme efektivitu).

Součástí návrhu provizorního podepření je:

  • výkresová dokumentace,
  • vizualizace ve 3D.

Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103

© 2009 Mostní a silniční, s.r.o.
grafika: Kreatura
kód webu: Ján Kubek
validace: W3C