1. 1. 2018

Přejeme všem dobrý rok 2018!

8. 11. 2012

Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.

Měření deformací Měření deformací Nadměrné břemeno

Mostní a silniční realizuje měření deformací, zejména statické zatěžovací zkoušky mostů, měření deformací mostů při průjezdu nadměrných břemen, měření aktivity v trhlinách nebo sledování tlaku v hydraulickém okruhu provizorního podepření konstrukcí. Při bariérových zkouškách zajišťujeme měření výtažných sil v kotevních šroubech.

 

V rámci měření provádíme:

 • Statické zatěžovací zkoušky mostů
  V rámci zatěžovacích zkoušek zajišťujeme nejen vlastní měření, ale jsme schopni realizovat celou zatěžovací zkoušku včetně její přípravy (zajištění statického podkladu, zatěžovacích vozidel, dopravního značení, apod.).
 • Měření svislých deformací (průhybů) nosných konstrukcí mostu při přejezdu nadměrného nákladu
  Průhyby lze měřit potenciometricky s garantovanou přesností ±50 µm nebo indukčně s přesností až ±3 µm ze spodního líce nosné konstrukce mostu. Frekvence záznamu měření je běžně 10× za sekundu, počet měřených míst je standardně 4 až 8, výjimečně až 32 bodů. Délka záznamu je běžně 2 hodiny, ale prakticky je neomezená. Výsledkem jsou spojité průhybové čáry, dobře čitelné v grafickém zpracování.
 • Sledování aktivit v trhlinách
  V případě výskytu trhliny (nebo souboru trhlin) jsme vybaveni špičkovou měřící technikou pro jejich sledování v reálném čase s přesností ±2 µm. Měřené údaje trhlin jsou zaznamenávány souběžně s měřením průhybů – lze tedy přesně sledovat vliv zatížení nosné konstrukce na chování sledované trhliny (trhlin).
 • Sledování tlaku v hydraulickém okruhu provizorního podpěrného systému
  Efektivitu našeho systému provizorního podepření nosné konstrukce mostů pomocí ocelo-hydraulických věží lze sledovat současně s měřením průhybů nosné konstrukce a/nebo trhlin. Zobrazení ve sdruženém grafu společně s průhyby sledované nosné konstrukce mostu umožňuje jednoznačný výklad efektivity podpěrné konstrukce pod mostem.

V rámci specielních prací provádíme:

 • Měření sil ve šroubech
  Při destrukčních bariérových zkouškách nových typů svodidel měříme síly, jimiž drží ukotvená svodidla k podkladu. Vzhledem k okamžiku nárazu vozidla jsme s naší technikou schopni měřit s frekvencí až 25 tisíc měření za sekundu.

Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103

© 2009 Mostní a silniční, s.r.o.
grafika: Kreatura
kód webu: Ján Kubek
validace: W3C